Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

www. Golden Flower Blossoms .com


1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen Golden Flower Blossoms en haar lesgevers enerzijds en haar klanten anderzijds. Dit kunnen zowel particulieren zijn als bedrijven of organisaties. 

2. Eenzijdige wijziging

Golden Flower Blossoms behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 

3. Uitsluiting Algemene Voorwaarden van de klant

Bij betwistingen zijn de algemene voorwaarden van Golden Flower Blossoms van toepassing en niet die van de klant. 

4. Betalingen gebeuren steeds vooraf en zijn niet terugbetaalbaar

4.1. Particulieren

Voor lessen, workshops en opleidingen aan particulieren gebeurt de aanmelding via de website of (bij technische problemen) door de op de website gevraagde info per e-mail te bezorgen. Inschrijving is pas definitief, nadat het verschuldigde bedrag of een voorschot daarop is overgeschreven. Deze worden slechts teruggestort, wanneer de tegenprestatie niet geleverd kan worden door Golden Flower Blossoms door ziekte of overmacht of wanneer de lessen, workshops of opleiding volzet zou zijn of niet door zou gaan wegens onvoldoende inschrijvingen. 

4.2. Bedrijven en organisaties

Voor opdrachten voor bedrijven of organisaties zal steeds schriftelijk overeengekomen worden hoe en wanneer de betaling dient te verlopen. Betaling wordt slechts teruggestort, wanneer de tegenprestatie niet geleverd kan worden door Golden Flower Blossoms.

5. Prijzen worden steeds schriftelijk afgesproken

5.1. Voor particulieren staan de prijzen op de website en zijn inclusief BTW. 

5.2. Voor bedrijven en organisaties worden de prijzen inclusief of exclusief BTW afgesproken. Dit kan per e-mail of in een overeenkomst. 

6. Schadevergoeding

Bij niet-levering van de diensten (wegens ziekte, overmacht, onvoldoende of te veel inschrijvingen) kan geen schadevergoeding geeist worden.

7. Klachten en wetgeving

Het Belgisch Recht is van toepassing. Klachten dienen binnen de week per e-mail geformuleerd te worden aan rashmi.goldenflower@gmail.com. 

8. Contractuele wanprestatie

Voor particulieren kan een gebrek aan toewijding en de vereiste hoeveelheid zelf-studie leiden tot  een stopzetting van de overeenkomst en/of de suggestie om naar een andere groep over te schakelen. 

Voor bedrijven en organisaties kan het niet voorzien van een geschikte ruimte of onvoldoende interesse in het aangeboden materiaal leiden tot wanprestatie.

9. Betalingen 

Betalingen gebeuren steeds voor particulieren zoals aangegeven op de website en voor bedrijven en organisaties zoals schriftelijk overeengekomen wordt. 

Indien de betaling niet voldaan is, zal ook de prestatie niet geleverd worden. 

10. Geheimhoudingsbeding

Het lesmateriaal is eigendom van Golden Flower Blossoms en van de Golden Flower Tai Chi Association Internationaal. Onder geen beding mogen video’s of schriftelijk lesmateriaal doorgegeven of doorverkocht worden aan derden.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x